- Donesena je naredba o zabrani rada privatnih stomatoloških ordinacija, kao i zubotehničkih laboratorija. Sve hitne slučajeve preuzimaju domovi zdravlja. Zabranili smo posjete migrantskim centrima i izlazak migrantima iz centara. Obuhvatili smo sve, i privremene i stalne, i azilantske, i sve centre. To ćemo sa upraviteljima i ministartsvima unutrašnjih poslova tih kantona, regulisati nadzor nad provođenjem ove naredbe. Bilo je tu još razgovora i o drugim naredbama, pogotovo onih koje se odnose na migracije, kretanja iz kantona u kanton - rekao je Solak.