- U saradnji sa premijerom i kolegama iz RS došli smo do jedne takve naredbe da bismo postigli sigurnosnu situaciji u cijeloj državi, da bude jedinstvena za cijeli prostor BiH, da i mi na području Federacije proglasimo zabranu kretanja u periodu od 20 do 5 sati ujutro. Kad bude štab donio takvu naredbu objavit ćemo je javno, ali do tada još se razgovara ko su izuzeci na koji način- kazao nam je Solak.

Ističe da će narednih dana razmatrati na koji način će ovaj dio posla rješavati.

- Nemoguće je u potpunosti zaustaviti život policijskim satom. I tada će biti potrebno da rade ljekari, policajci, vatrogasci, novinari... Mnoštvo ljudi kojima morate dopustiti da se kreću u tom periodu. Mi smo razmišljali o nekom periodu totalno obustave. Vidjet ćemo da li ćemo donijeti odluku da se zabrani kretanje za više od jedne osobe, i na ulicama, i u automobilima... Vidjet ćemo na koji način ćemo te stvari rješavati- dodao je Solak.