On je to zatražio s obzirom na činjenicu da Vijeće ministara nije donijelo odluku o proglašenju ovog datuma danom žalosti u BiH.

VEZANI TEKST - Ko je u Vijeću ministara BiH bio protiv da 11. juli bude proglašen Danom žalosti

Košarac je u dopisu Službi za zajedničke poslove institucija BiH podsjetio da Vijeće ministara BiH na 17. sjednici održanoj 05. jula, zbog nepostojanja konsenzusa, nije prihvatio Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2023. godine danom žalosti u BiH.

- Uprkos neusvajanju spomenute odluke Vijeća ministara, 11. jula 2023. godine zastave BiH su spuštene na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama institucija BiH i na Trgu BiH u Sarajevu - istakao je Košarac.

Zatražio je od nadležne službe da mu u najkraćem roku dostavi informaciju o tome koja institucija je izdala akt ili nalog.

Podsjetimo, ministri iz RS-a u Vijeću ministara BiH bili su protiv da 11. juli bude proglašen Danom žalosti.