Ustavnopravna komisija nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom, niti je podržala principe Prijedloga zakona o izboru sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, čiji su predlagači zastupnici Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović.

U vezi sa Zahtjevom Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine, Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma PSBiH konstatovala je da je PSBiH, u skladu sa svojim ovlaštenjima propisanim članom 4.4. Ustava BiH usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja BiH.