- Suština zakona je da poticaj Federacije dobijaju firme kojima je promet pao 20 posto i više, neovisno da li su imali otpuštenih radnika ili ne. Poticaj iznosi 244,85 KM po radniku, a koji je za doprinose na minimalnu plaću, bez poreza na dohodak. Porez na dohodak plaća poslodavac - govori nam Smailbegović i dodaje:

Obustavljanje prinudnih naplata 

- Zatim, poslodavcima se pomjera plaćanje akontacije poreza na dobit i poreza na dohodak za obrtnike, pošto obrtnici imaju porez na dohodak, a pravna lica porez na dobit. To se pomjera. Formira se garancijski fond s tim da će se kriteriji korištenja tog fonda i ostalog definisati odlukama Vlade FBiH, ali ovim zakonom se formira taj garancijski fond. Obustavljaju se prinudne naplate dok traje korona i to je suština ovog zakona.

Smailbegović pojašnjava ko je dužan isplaćivati radnicima plaće.

- Poslodavci su dužni da isplate plaće, s tim da pojedini kantoni već preuzimaju obavezu isplate miminalnih plaća, uglavnom za firme kojima je zabranjen rad. E sada je pitanje od kantona do kantona. Naša kantonalna udruženja rade pojedinačno s kantonima, da se izdefiniše to pitanje. Jer ima dosta firmi kojima formalno nije zabranjen rad, ali im je priroda posla takva da nemaju nikakvih prihoda, kao što su hoteli. Njima nije zabranjen rad, ali nema gostiju. Ili renta car agencije ili u konačnici turističke agencije. Niti jedna više nema nikakvog prihoda. Federacije će plaćati doprinose od aprila do zaključno s krajem proglašenja stanja nesreće, plus mjesec poslije prestanka - govori Smailbegović.

Upitali smo Smailbegovića da li je po njemu ovaj zakon dovoljan kao prvi korak u sanaciji stanja.

- Mi smo dali svoje komentare, ali i mislimo da je bilo kakav zakon bolji od nikakvog. Dakle, mi smo forsirali da se on što prije donese kako bi privreda mogla da se za bilo šta uhvati, bilo kakvu pomoć. Zavisi naravno kako će se kantoni ponijeti, koliko će oni preuzeti ovaj teret. I naravno, pratit ćemo situaciju i predlagati, pokušati da se donesu sljedeći, novi koraci u svemu tome. Sada je ovo spašavanje i veoma je važan ovaj garancijski fond - rekao nam je Smailbegović.

Bez posla ostale 33 hiljade, a zaposlilo se 9.000 ljudi 

Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda FBiH obrazlažući Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Jelka Milićević, federalna ministrica finansija, kazala je da je ovaj zakon prvi korak pomoći realnom sektoru, a koji će se odnositi na oko 350.000 ljudi. Milićević se nada da će i kantoni učiniti sve sa svoje strane da pomognu realnom sektoru, te podsjetila da u tom pravcu Tuzlanski i Sarajevski kanton već razrađuju modele pomoći privrednicima.

- Znamo da su 33 hiljade dobile otkaz o radu, u međuvremenu da je nešto više od 9.000 zaposleno bez obzira na to što je stanje ovakvo kakvo jeste - rekla je Milićević.

Na "antikorona" zakon u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH bilo je uloženo oko 70 amandmana, a u Domu naroda 50-ak.