Putnički automobil marke Passat, Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine, građane je koštao 50.773 KM. Ukraden je 2012. godine, dok je bio ustupljen na korištenje Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, odnosno tadašnjem  Iako je vozilo bilo osigurano, do danas nije utvrđena odgovornost za nastalu štetu!

Ured za reviziju FBiH upozorava kako je potrebno preduzeti sve kako bi se riješilo pitanje ukradenog vozila, upozoravajući na zastaru. Navodi se kako se nisu uvjerili da su nadležne institucije pokrenule aktivnosti za utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu.

Utvrditi odgovornost fizičkog lica

- Na poziciji, oprema, privremeno van upotrebe iskazano je 50.773 KM nabavne vrijednosti, koje se odnosi na putnički automobil dat na korištenje Zastupničkom domu Parlamenta FBiH 2012. godine, na osnovu zaključenog ugovora. Istekom ugovora 30. juna 2012. godine, Ministarstvo je pozvalo potpisnike na primopredaju vozila. Zastupnički dom FBiH je dostavio obavijest da je vozilo otuđeno i da je prilikom otuđenja vozila došlo do otuđenja saobraćajne dozvole sa original policom osiguranja, te Ministarstvo nije bilo u mogućnosti naplatiti štetu i pored toga što je vozilo bilo kasko osigurano - stoji, između ostalog, u izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva pravde za 2017. godinu, a koji je sačinjen prošle godine.

U Pravobranilaštvu FBiH smo upitali zašto do danas nisu podnijeli tužbu kod nadležnog suda radi naknade štete koja je nastala na imovini Federacije, koji uvjeti nisu ispunjeni da se tako postupi?

- O stavu Stručnog kolegija Federalnog pravobranilaštva obaviješteno je Federalno ministarstvo pravde od 11. novembra 2014. godine, 29. marta 2018, 8. januara 2019, te 20. marta 2019. godine. Dopisima je Ministarstvo obaviješteno da je potrebno utvrditi odgovornost fizičkog lica u odgovarajućem prethodnom postupku, a što bi predstavljalo pravni osnov za podizanje tužbe radi naknade štete, a koja informacija do današnjeg dana nije dostavljena Federalnom pravobranilaštvu. Za više informacija možete se obratiti Federalnom ministarstvu pravde - odgovorili su nam u Pravobranilaštvu FBiH.

Obratili smo se i federalnom ministru pravde Mati Joziću.

Saobraćajna dozvola ostala u vozilu

- Službeno vozilo marke Passat registarskih oznaka K30-A-067 nabavljeno je 2006. godine čija je nabavna vrijednost 50.772,52 KM. Vozilo je dato na korištenje Zastupničkom domu Parlamenta FBiH na osnovu ugovora i aneksa ugovora o preuzimanju na posudbu putničkog automobila iz 2011. godine, kojim se zadužio dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Stanko Primorac. Dana 9. jula 2012. godine Zastupnički dom Parlamenta FBiH je aktom obavijestio ovo Ministarstvo o otuđenju vozila. Dostavili su i obavijest o izvršenom krivičnom djelu od 27. aprila 2012. godine koje je izdalo Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Druge policijske uprave Sarajevo, kao odgovor na akt ovog ministarstva od 2. jula 2012. godine kojim se tražio povrat službenog vozila. Dana 16. oktobra 2012- Ministarstvo se aktom obratilo Federalnom pravobranilaštvu za postupanje, u skladu sa Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu uz dostavu svih dokaza na daljnje postupanje - stoji u pismenom odgovoru Jozića.

Dodaje kako je vozilo kasko osigurano.

- Međutim, šteta se nije mogla naplatiti od osiguravajuće kuće iz razloga što je korisnik vozila ostavio saobraćajnu dozvolu u vozilu u vrijeme kada je otuđeno, a to je dokument koji je neophodan za naplatu štete. Nakon otuđenja vozila u 2012. godini ASA PVA je procijenila vozilo na iznos od 11.240 KM. Ovo ministarstvo je u više navrata komuniciralo s Federalnim pravobranilaštvom u cilju naplate štete od Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, odnosno, Stanka Primorca, međutim, do naplate štete do danas nije došlo, niti je otuđeno vozilo pronađeno - pojašnjava Jozić.