Ovim je ispunjeno obećanje Službe da će sa današnjim danom započeti isplate. Pored ovih isplata započete su i isplate prema poslodavcima koji koriste programe Službe.

Kako bi se otklonile sve nejasnoće u vezi sa novčanim naknadama, a i zbog učestalih poziva korisnika, Služba je, kako se navodi,  24. juna imala 3.100 zaprimljenih zahtjeva. 

- To znači da su ovi zahtjevi još u obradi, a ostavljeni su novom v. d. direktora. Priroritet Službe je, a po saznanju za ovaj podatak, da se ovi zahtjevi što prije riješe i stoga su svi mogući kadrovski potencijali stavljeni u funkciju bržeg rješavanja ovog problema. Pored toga, u Službi je i radno vrijeme prilagođeno hitnoj obradi svih pristiglih zahtjeva - saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.