Šokantno obraćanje Redžepa Salića, direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, u Parlamentu FBiH još odjekuje u javnosti. Salić je ukazao na, kako je ustvrdio, elemente kriminala prijašnjeg menadžmenta, neuhranjenosti štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom, donatorskim sredstvima za gradnju jednog od objekata... U razgovoru za Faktor Salić je kazao da mu zbog njegovih tvrdnji iz Upravnog odbora prijete.

Na sve to iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na čijem čelu je Vesko Drljača, saopćeno je da su upoznati sa tvrdnjama Salića, "o indicijama da postoje određene nepravilnosti koje se odnose na građevinske radove na tri lokacije u Zavodu". Također je navedeno da je Ministarstvo formiralo komisiju koja treba da utvrdi dešavanja sa svim kapitalnim ulaganjima u Zavodu od 2009. do 2018. godine.

Ministra Drljaču smo upitali na koji način je Ministarstvo kontrolisalo Zavod Pazarić, kada je riječ o utrošku sredstava. Da li će Upravni i Nadzorni odbor biti smijenjeni, koje će konkretne mjere u narednom periodu Ministarstvo poduzeti u Zavodu Pazarić, i da li će se nakon svega pojačati kontrola u drugim zavodima poput Drina, Bakovića, Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo. Za odgovore smo ostali uskraćeni.

Ministar Vesko Drljača nije odgovorio na pitanja 

Uvidom u revizorske izvještaje uvjerili smo se da su federalni revizori u finansijskoj reviziji za 2018. godinu jasno ukazali Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, da kada je riječ o ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH, među kojima je i Zavod Pazarić, kod planiranja sredstava nije postupilo u skladu sa budžetskim instrukcijama Federalnog ministarstva finansija.

Navedeno je da Ministarstvo nije sačinilo analizu dosadašnjih učinaka, koji su nastali utroškom budžetskih sredstava, a koji bi pružili informacije o opravdanosti finansiranja kapitalnih ulaganja u ustanove. Ukazali su da nije preispitana potreba kontinuiranog finansiranja iz budžeta FBiH.

Prema podacima Ministarstva, a što je navedeno u revizorskom izvještaju, zavodima Bakovići, Pazarić, Drin, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, kao i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški, od 2009. do 2018. godine iz budžeta FBiH doznačeno je više od 17 miliona KM, tačnije, 17.756.928 KM.

Primjera radi, u prošloj godini Zavod Pazarić je dobio 187.741 KM za završetak rekonstrukcije krova i termofasade na Centru za osposobljavanje.

U revizorskom izvještaju iz 2017. godine također postoje zamjerke Ministarstvu rada i socijalne politike, kada je riječ o ustanovama socijalne zaštite.

- Preispitati utemeljenost kontinuiranog planiranja i izvršavanja kapitalnih transfera ustanovama socijalne zaštite u FBiH s obzirom na to da je njihovo finansiranje uređeno Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Potrebno je internim pisanim procedurama Ministarstva propisati način nadzora nad namjenskim utroškom sredstava kapitalnih transfera - ukazali su revizori.

U 2017. godini 337.215 KM dodijeljeno je Zavodu Pazarić za završetak projekta izmještanja odjeljenja Zovik.