Likvidaciju je predložio vlasnik Denis Selimović, državljanin Slovenije, a Okružni privredni sud Banja Luka je 26. oktobra donio rješenje kojim se otvara i zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak.

U obrazloženju rješenja navedeno je da je vlasnik dostavio odluku o prestanku rada poslovnog subjekta, kao i notarski ovjerenu izjavu da je izmirio sve obaveze prema povjeriocima.

Sud je nakon toga utvrdio da su ispunjeni uslovi da se otvori i istovremeno zaključi dobrovoljni likvidacioni postupak nad ovim preduzećem.

Dobit ove firme, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, u prošloj godini je iznosila 1,06 miliona KM. Inače, ova firma je i osnovana prošle godine.

Ovo je, takođe, jedna od mnogobrojnih firmi koje su slovenski državljani osnovali u Republici Srpskoj.

Capital je ranije pisao da su slovenački državljani u Banjoj Luci otvorili na stotine preduzeća koja nemaju ni broj telefona, ni internet stranicu, niti kancelarije, a da je jedan od osnovnih motiva za to duplo manji porez na dobit u Republici Srpskoj nego u Sloveniji.

Porez na dobit u Republici Srpskoj je deset posto i oporezivanje se vrši samo jednom.

U Sloveniji taj porez iznosi 20 posto, plus dodatnih 27 posto, ako vlasnik podiže dividendu.

Ukoliko se preko preduzeća u Banjoj Luci ostvari dobit od milion eura, plaća se deset posto poreza, a ostatak od 900.000 se podigne sa računa i raspolaže po volji.

Kada u Sloveniji zaradite milion eura, prvo platite porez na dobit od 20 posto, a kada se podiže preostalih 800.000 država uzima još 27,5 posto poreza, ako želite uzeti dividendu.