- Objava na našoj facebook stranici da radnici mogu uzeti slobodan dan da isprate prvačiće u školu, nije utjecalo na popravke kvarova. Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata ima dovoljan broj ekipa i radnika za popravke kvarova na vodovodnoj mreži, ali dešava se, da se zbog popravke jednog kvara gdje je evidentirano veće isticanje vode i kad se zbog kvara mora isključiti glavna cijev i da korisnici sa istog voda ostaju bez vode do popravke - odgovorili su iz Vodovoda i kanalizacije (ViK).

Zbog popravke kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Zdenka Markulja, došlo je do prekida u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama: Stupska, Aleja Bosne Srebrene, Dr. Silve Rizvanbegović, Davorina Popovića, Lepenička, Republike Bugarske, Munira Gavrankapetanovića, Kurta Schorka, Latička, Dobrinjska, Ibrahima Tepića, Olivera Ibrahimovića, Karla Mijića, Hajrudina Šabanije, Ramiza Salčina, Asima Behmena, Kasindolska i Nikole Kolumbića Šake, pojasnili su iz Vodovoda i kanalizacije.