U Upravni odbor VKBI-ja izabrani su profesori Smail Čekić, Enes Pelidija, Hajrija Sijerčić-Čolić, Hasnija Tuna-Muratagić, Enver Imamović, Nedžad Grabus, Edhem Bičakčić, Muamer Džananović i Izudin Bajrović.

Skupština Vijeća verificirala je i članove Upravnog odbora po funkciji i to: Aminu Đuvić uime Bošnjačkog Instituta Fondacije Adil Zulfikarpašić, Fadilu Memišević uime Društva za ugrožene narode – sekcija u BiH, Elmira Jahića, predsjednika Regionalnog odbora VKBI Tuzla, Elbisu Ustamujić, predsjednicu Regionalnog odbora VKBI Hercegovina, Vildanu Pečenković, predsjednicu Regionalnog odbora VKBI Bosanske krajine i Esada Hasanovića, predsjednika Reginalnog odbora VKBI Srednje podrinje.

U Nadzorni odbor Vijeća imenovani su Džemal Najetović, predsjednik, te članovi Edin Kazazić i Osman Mujanović, dok su u Sud časti VKBI-ja imenovani Avdo Hebib za predsjednika, te Behija Zlatar i advokat Azra Smajović, za članove.

Mandat predsjednika VKBI-ja Nedžad Mulabegovića je do 2024. godine, a na poziciji generalnog sekretara VKBI-ja je Emir Zlatar.

Skupština Vijeća razmatrala je akuleno društveno-političku situaciju, posebno sa aspekta ugrožavanja ustavnog poretka, gdje je uvodničar bio predsjednik Savjeta VKBI-ja za ustavno pravna, društvena i politička pitanja Kasim Trnka.

Kako je iz VKBI-ja najavljeno, Skupština će u narednim danima obznaniti svoje stavove o aktuelnoj ustavno-pravnoj poziciji Bosne i Hercegovine, i strateškim pravcima koje nužno trebaju poduzeti predstavnici u institucijama državnih i entitetskih vlasti, kao i moguće akcije organizacija civilnog društva i akademske zajednice iz BiH i svijeta.