Prijedlogom zakona predviđeno je da plaće policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu budu fiksno vezane za plaće policijskih službenika u Federalnoj upravi policije, odnosno da osnovica za obračun plaće bude u visini 90 posto federalne osnovice dok je koeficijent ostao isti. 

Ovim zakonskim rješenjem plaća policijskih službenika u TK pratit će plate u Federalnoj upravi policije i to je jedan iskorak, odnosno prelazak iz faze kolektivnih ugovora u zakonom utvrđene visine plaća i naknada te će se na taj način poboljšati status policijskih službenika.