Za "Zaključak o osudi odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta" glasalo je 15 zastupnika, što nije bilo dovoljno da bude usvojen. 

U Zaključku se navodi:

- Osuđujemo nametanje amandmana na Ustav entiteta FBiH u izbornoj noći nakon provedenih neposrednih izbora, jer je to u suprotnosti sa svim pravnim međunarodnim standardima, kao i zbog činjenice da su predmetni amandmani produbili etničke podjele u društvu.

- Osuđujemo neskriveno miješanje Republike Hrvatske, potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, u proces nametanje ustavnih amandmana, kao i pristajanje visokog predstavnika na takvo miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, čime je prešao granice svoga mandata u Bosni i Hercegovini.

- Osuđujemo jednokratnu i jednodnevnu Odluku o suspenziji Ustava entieta FBiH, pa s tim u vezi i zaobilaženje na takav način Potpredsjednika FBiH Bošnjaka i nametanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, što za rezultat ima diskriminaciju jednog od konstitutivnih naroda, pravnu nesigurnost i rušenje dugogodišnjih napora za uspostavljanje vladavine prava.

- Osuđujemo i nametanje amandmana na Ustav entiteta FBiH od 27.04.2023. godine, koji imaju odgodno dejstvo, jer smatramo da su isti za cilj imali distrakciju pažnje domaće i međunarodne javnosti sa odluke iz člana 3. ovog Zaključka. Predmetni amandmani osim što dodatno osnažuju etničke pozicije i sam Dom naroda Parlamenta FBiH, ugrožavaju i stabilnost vlasti Kantona Sarajevo, kao i drugih kantona, čije će skupštine ovisiti o volji 3/5 delegata bilo kojeg od klubova naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.