Ovaj prijedlog usvojen je sa 31 glasom za, dok niko nije bio protiv, iako su zastupnici iz Kluba SDA imali niz zamjerki.

Zastupnik Mahir Dević (SDA) napomenuo je da je premijer KS bio dužan do novembra ove godine iznijeti nacrt budžeta za 2023. godinu, što nije učinjeno.

- Zašto taj materijal nije dostavljen? Premijer nije u stanju da predloži ni nacrt budžeta. Premijer je bio dužan da dostavi i sva mišljenja, prijedloge i sugestije. Sve ovo se radi iz poličkih razloga jer nije izvršena raspodjela plijena - kazao je zastupnik Dević. 

Nakon toga, Skupština KS usvojila je jednoglasno odluku o davanju saglasnosti na odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Službe za zapošljavanje KS za period 01.1.2023. godine do 31.3.2023. godine.