Prema riječima Marija Nenadića, premijera KS, pretpostavlja se da Skupština KS do 31. decembra ove godine neće donijeti budžet. Stoga je Vlada KS predložila Skupštini da donese odluku o privremenom finansiranju potreba u KS.

Privremeno finansiranje obavlja se najduže tri mjeseca, srazmjerno troškovima od prošle godine. 

- U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi kao godinu ranije. Ne smije biti povećan broj zaposlenih, ne mogu se započeti novi ili prošireni programi dok se ne donese Budžet. Budžet mora biti donesen najkasnije do 31. marta 2021. godine, a nakon toga neće se izvršavati rashodi u bilo koju svrhu osim otplate duga dok se Budžet ne donese - pojasnio je Nenadić.

Ova odluka stupa na snagu od dana objave u Službenim novinama, a primjenjivat će se od 1. januara. 

Zastupnik Haris Zahirahić ukazao je na to da se privremenim finansiranjem neće moći finansirati uposlenici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, koje se razdvaja na dva ministarstva, kao ni uposlenici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, koja se spajaju u jedno, budući da su to nova pravna lica.

Elmedin Konaković odgovorio je da je nova skupštinska većina 9. oktobra podnijela zahtjev za smjenu Vlade, te da je taj proces trajao dva mjeseca.

- Nemoguće je bilo promijeniti Vladu do 25. decembra ukoliko želite da poštujete procedure - kazao je.