Na narednoj sjednici bit će razmatrana informacija o epidemiološkoj situaciji, Prijedlog zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, kao i Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljvanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Na dnevnom redu ove sjednice su i zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca, poginulih civila, žrtava rata Ikre za 2021. godinu.

Bit će razmatrani i izvještaji o radu Odbora za žalbe javnosti za 2020. godinu, te o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom za 2020. godinu.

Tematska sjednica Skupštine KS posvećena sigurnosnoj situaciji održat će se 28. aprila ove godine, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.