Skupština Kantona Sarajevo danas nastavlja sa devetom radnom sjednicom.

Zastupnici su na početku sjednice imenovali Samira Termiza za zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva KS, što je ujedno bila i peta tačka dnevnog reda. Dalje, na ovoj sjednici zastupnici će razmatrati, između ostalog, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupština KS.

Također, osma tačka dnevnog reda jeste i Izvještaj o izvršavanju Budžeta KS za period od prvog januara do 31. decembra 2018. godine.

Danas će se pred zastupnicima naći i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju KS za 2018. godinu.

Zastupnici će tokom današnje sjednice razmatrati i izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2019. godine.