- Imamo određena namjenska sredstva za objekte vodne i putne infrastrukture, iz dijela civilne zaštite za takozvana razgraničena sredstva koja u 2021. godini nisu utrošena i prebačena su u ovu godinu i stavljena na raspolaganje korisnicima na potrošnju, a riječ je o deset miliona maraka. Također, sada je prijedlog da svi učenici osnovnih škola na području ovog kantona dobiju besplatne udžbenike u školskoj 2022./2023. godini - kazao je Špago uoči sjednice Skupštine HNK.

Dodao je i kako je Vlada odlučila svim nezaposlenim osobama u kantonu putem Službe za zapošljavanje dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 100 maraka.

- Njih je trenutno nešto više od 27.000 i u sljedećem periodu će im se isplatiti po 100 maraka. Očekujemo da će i kroz današnju raspravu biti određenih amandmana, a imam informaciju da je u najavi i amandman da se stipendije, koje su već određeni broj godina na nivou od 120 maraka, povećaju na 150 maraka mjesečno, što bi na deset mjeseci iznosilo 1.500 maraka po studentu, od čega većina studenata bar može platiti upisnine na fakultete - kazao je Špago.

Smatra da će uz određene inicijative zastupnika ove izmjene i dopune budžeta biti usvojene. Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Tomislav Martinović ističe da je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta vrijedan ukupno 49.993.000 maraka.

Grant s nivoa Federacije BiH od 19,4 miliona KM

- To je vrlo značajno povećanje prihodovne, ali i rashodovne strane budžeta. Tu svakako treba reći da se u dijelu tih sredstava nalazi i onaj grant koji smo dobili s nivoa Federacije BiH u iznosu od 19.400.000 maraka. Mislim da je ono što je bila naša rasprava svih ovih godina sada ugledalo svjetlo dana, a posebno kada je u pitanju standard i učenika i običnih ljudi - ocijenio je Martinović.

U utorak je na dnevnom redu i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK.

- Vjerujem da će od Vlade biti nominiran kao prijedlog, a tiče se povećanja naknada za demobilisane borce. U tu priču se uvodi 1969. i 1970. godište, znači proširuje se obim prava i time ovaj kanton dostiže nivo tih prava koja su u nekim drugim kantonima već i učinjena - naveio je zamjenik predsjedavajućeg Skupštine.

Predsjednik Vlade HNK Nevenko Herceg ocijenio je kako su ovim rebalansom budžeta napravljeni veliki iskoraci.

- Kad su u pitanju jedinice lokalne samouprave, kroz ovaj rebalans podržali smo čitav niz ravojno-socijalnih i infrastrukturnih projekata svih naših jedinica lokalne samouprave od Ivana i Makljena pa sve do Ivanice. Očuvali smo stabilnost javnih finansija i našeg budžeta, osigurali smo razvojnu dimenziju budžeta i iz godine u godinu povećavamo suficit budžeta, što je i danas evidentno i taj suficit usmjeravamo prema projektima jedinica lokalne samouprave, prema našim brojnim zajedničkim institucijama, ali isto tako izdvajamo značajno veća sredstva i povećavamo plaće i druga materijalna prava naših budžetskih korisnika, od profesora, učitelja, nastavnika, radnika u pravosuđu, unutrašnjim poslovima, državnih službenika i namještenika, pa do liječnika i stomatologa. Mislim da smo u mandatu ove Vlade potpisali 14 kolektivnih ugovora i s tim smo posebno ponosni - podsjetio je Herceg.

Zastupnik u Skupštini HNK Aner Žuljević (SDP) kazao je kako rebalans budžeta s aspekta brojeva navodi "kako smo u proteklom periodu imali brutalnu pljačku građana kroz prikupljanje poreza na ovim poskupljenjima".

Dijeljenje novca bez ikakvih kriterija

- Nažalost nismo vidjeli da se kroz rebalans taj novac koji je otet od građana njima i vratio. Imamo nekih pet od 30 miliona maraka, koji se vraća u smislu knjiga i 100 maraka nezaposlenima, a ostalih 25 miliona bit će zamračeno u političkoj korupciji kako smo gledali prethodnih godina. Čekamo izvještaj revizije koji će jasno pokazati da će ova Vlada ući u historiju kao najnetransparentnija Vlada i Vlada koja je dijelila novac bez ikakvih kriterija kroz sve ove godine, gotovo oko milijardu maraka. Nažalost, radi s o predizbornoj praonici novca u liku i djelu rebalansa budžeta i nadam se da će građani to prepoznati - podvukao je Žuljević.

Podsjetio je kako u ovom kantonu ima 5.500 budžetskih korisnika.

- Mi imamo budžet koji je ukupno 290 miliona, a od toga građani uplate 230 miliona kroz poreze. Ovih 5.500 budžetskih korisnika dobije plaće u iznosu od 140 miliona maraka. Ono što je problematično je to što ovaj ostatak novca koji kada se podijeli s građanima koji nisu uposlenici kantona, ostane im ukupno 85 feninga po danu. Znači kad Vlada isplati plaće budžetskim korisnicima, za sve ostale građane koji također pune taj budžet, njih 211.000 ima na raspolaganju 25 maraka mjesečno iz ovog budžeta - izračunao je Žuljević.

Na novinarski upit o obnovi zgrade Skupštine HNK, Špago je istaknuo kako je u nju dosad utrošeno oko milion i šesto hiljada maraka, a trenutno je u toku završna faza implementacije trećeg ugovora, odnosno opremanje objekta namještajem.

- Ostaje još četvrti projekt, a to je informatizacija Skupštine, odnosno nabavka opreme za elektronsko glasanje, javno snimanje i prenošenje sjednica i tako dalje. Vrijednost ove opreme je oko 300.000 maraka i nadam se da ćemo sve to završiti do kraja godine - naveo je Špago.