Nejasno je zašto se sjednice Skupštine KS održavaju online, s obzirom na to da su se učenici vratili u školske klupe, djeca u vrtiće, radnici u kancelarije, a i sjednice parlamenata, općinskih vijeća i drugih se održavaju također u salama, a ne putem internet-platformi.

Nakon sat vremena Skupštine i sa započetom prvom tačkom koja se odnosi na zastupnička pitanja i inicijative, zastupnica Admela Hodžić tražila je pauzu od pola sata.

Zastupnici su prije pauze izglasali predloženi dnevni red, te su se usaglasili da će se Prijedlozi izmjena zakona o policijskim službenicima i o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo razmatrati po hitnom postupku.

Premijer KS Mario Nenadić zatražio je od zastupnika da se dnevni reda današnje sjednice izmijeni te da se tačka pod brojem pet, a koja se tiče Sporazuma o rješavanju stanja u GRAS-u pomjeri i razmatra kao prva, na što glasanjem, zastupnici nisu pristali ističući kako su i zakoni o policiji jednako važni.

Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS Danijela Kristić uputila je inicijativu da se uvede morator na zapošljavanje, da se zabrani zapošljavanje u kantonalnim ustanovama, preduzećima i drugim institucijama za koje je Vlada davala saglasnost. O ovoj inicijativi zastupnici će se izjašnjavati tokom sjednice, ukoliko se ne prekine prije razmatranja ove tačke.