Prilikom razmatranja Odluke o potvrđivanju odluke premijera BPK o prihvatanju ostavke ovog ministra u Vladi BPK, zastupnica Edita Velić pročitala je pismo Bešlije u kojem se, između ostalog, ističe kako su jedan od razloga ostavke politički pritisci, što je demantovala premijerka Aida Obuća, naglasivši da pritisaka nije bilo te da će na narednoj sjednici Skupštine javnosti biti prezentiran rad ministarstva obrazovanja.

Zastupnici kantonalnog parlamenta gotovo dva sta potrošili su u raspravi o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju koronavirusa.

Premijerka Aida Obuća ocijenila je da je stanje po pitanju pandemije dobro, da je do sada imunizirano 8,2 posto stanovnika BPK Goražde, te da bi u narednom periodu trebala biti organizirana masovnija imunizacija s obzirom da će, kako je kazala, do kraja augusta u BiH stići milion i po doza vakcina što, po njenim riječima, znači da će i BPK dobiti veći broj vakcina.

Ministar privrede BPK Goražde Mensad Arnaut informirao je zastupnike da je i pored pandemije povećan broj zaposlenih i smanjen broj nezaposlenih. Tako je, naglasio je, broj zaposlenih u kantonu u 2018. godini bio 6.900, a trenutno on iznosi 7.500.

Ove diskusije nisu naišle na odobravanje opozicije, pa je zastupnik SDP-a Suad Došlo rekao da se dolazak vakcina najavljuje mjesecima, ali da smo svjedoci da ih nema dovoljan broj, te da se svi koji mogu imuniziraju u Srbiji ili Crnoj Gori, zbog najave mogućnosti širenja novog soja virusa.

Došlo je istakao da podaci Privredne komore BPK nisu u skladu sa informacijom ministarstva privrede te da oni pokazuju da nema značajnijeg privrednog razvoja.

Zastupnik Stranke za BiH Senad Čeljo rekao je da se moglo više u borbi protiv pandemije, ali da i nije sve tako crno kako opozicija to želi predstaviti, uz konstataciju kako je potpisivanje kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva trenutno prioritet.

Na sjednici je, između ostalog, usvojen Prijedlog zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK Goražde, kao i Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Sa današnje sjednice povučen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama.

Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za prva tri mjeseca ove godine nije dobio potrebnu većinu glasova.