Sirbubalo je za predsjedavajuću Skupštine BPK izabrana prije dva dana na sastanku skupštinskog rukovodstva, dok Milović tvrdi da ta odluka ne može stupiti na snagu do očitovanja Ustavnog suda FBiH jer je na nju pokrenut Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

- Obavještavam vas da do konačne odluke Ustavnog suda FBiH odluka o smjeni predsjedavajuće Skupštine BPK Goražde ne može stupiti na snagu na osnovu članova 68, 69,70, 71. i 72. Poslovnika Skupštine BPK jer se odnosi na pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, do konačnog očitovanja Ustavnog suda FBiH, predsjedavajuća Skupštine BPK je Daliborka Milović - stoji u obavijesti koju je Milović dostavila na brojne adrese domaćih i međunarodnih institucija.

Između ostalih, od OHR-a, Državne iagencije za istrage i zaštitu (SIPA), Kantonalne i Federalne Uprave policije te kantonalnog, federalnog i državnog tužilaštva... Milović traži poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti  te da joj se omogući nesmetan rad kao predsjedavajućoj Skupštine BPK, sve dok Ustavni sud Federacije BiH ne odluči o pokrenutim mehanizmima zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Milović smatra i da neukazivanje na, kako navodi, grubo kršenje Ustava FBiH, Ustava BPK i Poslovnika Skupštine BPK, od osobe koja je to bila dužna učiniti, u konkretnom slučaju sekeretar Skupštine Midhat Bašić, sadrži sva obilježja krivičnog djela "nesavjestan rad u službi" iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH. 

Danas su se oglasili i zastupnici parlamentarne većine u Skupštini BPK koji tvrdnje Daliborke Milović da Odluka o smjeni predsjedavajuće Skupštine BPK zbog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može stupiti na snagu do očitovanja Ustavnog suda FBiH te da je do tada ona predsjedavajuća, ocjenjuju netačnim.

Kako navode, Poslovnik Skupštine BPK ne poznaje vitalni nacionalni interes u dijelu izbora rukovodstva. Podsjećaju da se on vrši u skladu sa članom 10. Poslovnika u kojem stoji da tri kandidata čiji je izbor potvrdila Skupština, između sebe odlučuju ko će biti predsjedavajući skupštine.

Ko je u trenutnoj situaciji predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde, sa sigurnošću ne može tvrditi ni sekretar Skupštine BPK Midhat Bašić koji naglašava da su uloženi mehanizmi zaštite vitalnog nacionalnog interesa s jedne, dok s druge strane parlamentarna većina u Skupštini traži očitovanje OHR-a i drugih nadležnih institucija, smatrajući taj čin zloupotrebom.

- Članom 72. Poslovnika Skupštine BPK predviđeno je da dvotrećinska većina jednog od klubova naroda odluči da se neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje tog zakona, propisa ili akta Skupštine potrebna je većina glasova unutar svakog kluba naroda. Ukoliko se većina iz prethodnog stava ne može postići, zakon, propis ili drugi akt za koji se postavilo pitanje vitalnog nacionalnog interesa s rezultatima glasanja proslijeđuje se Ustavnom sudu FBiH koji donosi konačnu odluku. Iz ovog proizilazi da odluka o razrješenju predsjedavajuće Skupštine nije provedena u skladu s Ustavom FBiH, Ustavom BPK Goražde i Poslovnikom Skupštine BPK Goražde i da će konačnu odluku donijeti Ustavni sud FBiH - stoji u obrazloženju Bašića.

Za utorak, 16. februara, zakazana je i Godišnja sjednica Skupštine BPK, a ko će njome predsjedavati, još je neizvjesno.