Na predloženom dnevnom redu sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona koja se održava danas u Bihaću našao se, pored ostalog, "Prijedlog odluke o otvaranju posebnog kartičnog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora za potrebe premijera USK".

Kako nezvanično saznajemo, premijer Mustafa Ružnić trebao je na osnovu ove odluke dobiti elektronsku bankovnu karticu za plaćanje nekih svojih troškova do visine od 3.000 KM godišnje, ali je ova tačka skinuta sa dnevnog reda. Međutim, odgađanje ili otkazivanje rasprave o ovoj odluci ne poništava namjeru aktuelnog premijera iz redova A-SDA.

Ovakvu karticu, istina sa većim iznosom novca na raspolaganju, imao je i SDP-ov premijer Hamdija Lipovača. Odlukom Vlade od 17. marta 2011. godine otvoren je poseban račun koji je služio za plaćanje putem "business kartice" za potrebe premijera Lipovače, a sredstva su se uplaćivala sa računa budžeta Unsko-sanskog kantona.

-Plaćanja se mogu vršiti za slijedeće vrste troškova: troškove reprezentacije, troškove smještaja (hotelski račun), troškove drugih sličnih usluga – piše u odluci.

"Zlatna kartica" zatvorena je odmah nakon imenovanja novog premijera Izudina Saračevića, koji je na ovu funkciju došao kao kadar SDA. Odluka o zatvaranju posebnog kartičnog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora za potrebe premijera Kantona Vlada USK donijela je u februaru 2015. godine.