Proizvodnja automobila i komponenti je obnovljena u pogonima u gradovima Mlada Boleslav, Kvasini i Vrhlabi uz primjenu širokog spektra higijenskih i sigurnosnih mjera u cilju zaštite zdravlja zaposlenih.

Sveobuhvatni set higijenskih i sigurnosnih mjera uključuje opremanje zaposlenih zaštitnim maskama. Osim toga, plakati i flajeri u fabrikama podsjećaju zaposlene u kompaniji na opšte mjere opreza, kao što su držanje sigurne udaljenosti od drugih, suzdržavanje od rukovanja, redovno pranje ili dezinfekcija ruku, te kašljanje i kihanje u rukav.

U Škodi kažu i da se na ulazima u proizvodne pogone sprovode nasumične provjere temperature radnika.

Škoda je prekinula proizvodnju u svojim češkim fabrikama 18. marta u okviru mjera za spriječavanje širenja koronavirusa.