U krivičnoj prijavi se navodi da su ove osobe i Služba za urbanizam zloupotrijebili službeni položaj i ovlasti i izdali dozvole za izgradnju skladišta kerozina i drugih objekata u sklopu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a skladište će se graditi u neposednoj blizini stambenih zgrada.

- S obzirom da smo uvidom u dokumentaciju u Općini došli do saznanja da je Općina bila nenadležna da izda urbanističku i građevinsku dozvolu jer se radi o prostoru od značaja za Federaciju BiH koji je master planom aerodroma predviđen za širenje aerodroma, dozvole je moglo izdati samo resorno ministarstvo na nivou Federacije. Također, pošto je u pitanju treća vodozaštitna zona u njoj je po zakonu zabranjena gradnja objekata za skladištenje i točenje nafte i naftnih derivata pa nisu mogli dobiti zakonski vodnu saglasnost - navodi se u krivičnoj prijavi.

Građani su protestovali nekoliko dana, ali bez uspjeha. Načelnik Efendić poručio je na jednom od skupova građanima da nemaju osnova za strah, te da je sve urađeno po zakonu i ekološkim standardima. Na naše pitanje da prokomentira podnošenje krivične prijave, načelnik Semir Efendić je kazao:

- Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo informira javnost da su okončani postupci inspekcijskog nadzora nad rješenjima vezanim za izgradnju kompleksa hotela benziske pumpe i terminala za avionsko gorivo u ulici Kurta Schorka. Glavni federalni urbanističko-ekološki inspektor utvrdio je kako se radi o gradnji izvan zaštitne zone vodozahvata, kao i da je Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo nadležna za postupanje u ovom predmetu, te da se ne radi o nadležnostima Federalnog ministarstva prostornog uređenja – tvrdi Efendić. 

Pored toga Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, također je izvršila inspekcijski nadzor, bez primjedbi, konstatujući da je upravni postupak doveden do kraja, te je okončan pravosnažnim rješenjem, dodaje načelnik.

- Vezano za navode Udruženja građana Eko akcija, koje je podnijelo prijavu tvrdeći da se radi o trećoj vodozaštitnoj zoni, prema Odluci o zaštiti izvorišta za piće u Sarajevskom Polju iz 1987. godine, ni tom Odlukom nije propisana zabrana gradnje ovakvih objekata. Glavni federalni urbanističko ekološki inspektor također je konstatovao da se kompleks gradi u prostoru koji se nalazi u obuhvatu prostora Master plana aerodroma Sarajevo. U Master planu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji je uz podršku EBRD-a 2009. godine, uradila firma SEA AERPORTI DI MILANO i IPSA institut iz Sarajeva, navedeno je da trenutni položaj područja za skladištenje goriva na aerodromu nije adekvatan zbog sigurnosnih razloga i naglašava se nužnost preseljenja u najkraćem mogućem roku. Također se navodi da je nova pozicija stanica za sipanje goriva predviđena u istočnom dijelu aerodroma, u blizini vanjskih cesta – pojašnjava Efendić.

Planirano je da se gradi skladište za gorivo aviona uz izgradnju podzemnog ili polupodzemnog rezervoara na najmanjoj dopuštenoj sigurnosnoj udaljenosti od piste, stanica za sipanje goriva za aerodromska vozila unutar carinskih granica aerodroma, te stanica za sipanje goriva za privatna vozila izvan carinskih granica aerodroma, duž vanjske ceste.