Saopćenje su potpisali: Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija), Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za praktičnu politiku, Centar za primjenjenu historiju (CPI), Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Vojvođanski građanski centar i Građanska akcija Pančevo.

Organizacije su podsjetile da je u tekstu "Trovačka literatura za oboljele" autorke Une Sabljaković, objavljenom u sedmičniku "Vreme", navedeno da su pacijentima u areni dostupne tri publikacije Pečata, među kojima je i "Srebrenica-službena laž jedne epohe". U publikaciji piše da je brojka od 8.000 žrtava genocida "napabirčena" uz osporavanje dokaza, iskaza svjedoka i forenzičkih nalaza Međunarodnog krivčnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ).

- Država Srbija je prva i do sada jedina država na svijetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida zato što su njeni državni organi imali informacije o genocidu, ali ipak ništa nisu učinili da spriječe genocid u Srebrenici - navedeno je iz organizacija.

Naglašeno je i da je presudama pred MKTJ dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su djelovale u cilju ostvarenja "Velike Srbije", a genocid u Srebrenici u julu 1995. godine bio je dio tog projekta.

- Ako državne institucije Srbije šute na propagandu čiji je cilj poricanje genocida u Srebrenici, to će biti znak više da su i danas na strani politike režima Slobodana Miloševića - dodali su.