Portal Borba je došao u posjed fotografija koje su dio spisa koji je Europol dostavio nadležnim organima o presretnutim porukama.

Jedna od dvije žene sa ovih fotografija je bila u centru afere godinu dana ranije kada je osuđenik Đ. P. koji je kaznu izdržavao u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, objavio fotografiju na kojoj je, u bolničkoj sobi, sa jednom obnaženom i drugom djelimično obnaženom ženom, koja je obučena u uniformu zdravstvenog radnika.

Na pomenutim fotografijama jasno se vide nedolične radnje u policijskoj stanici, a sve to prate i poruke koje jedan od inspektora šalje Ljubu Miloviću.