Presuda Evropskog suda za ljudska prava, kojom crkva iz dvorišta Fate Orlović mora biti uklonjena, bit će dostavljena Vladi Republike Srpske na izvršenje, a objekat mora biti uklonjen najdalje do 1. aprila sljedeće godine. 

Kako je za Faktor objasnila Belma Skalonjić, v. d. zastupnice Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, ova odluka prije svega mora da postane konačna. 

- Presuda će postati konačna u roku od tri mjeseca od današnjeg dana, od dana objavljivanja. Kada presuda postane konačna, ona ima momentalno da se izvrši. Kao što je naloženo presudom, odgovorni nivo vlasti je dužan da ukloni crkveni objekat sa zemljišta aplikantice. To je izričito naloženo u dispozitivu same presude - kazala je.

Skalonjić je dodala kako će se presuda na izvršenje dostaviti Vladi Republike Srpske.

- Vlasti RS-a bit će odgovorne za njeno izvršenje jer se ovdje radi o povredi prava koja je nastala usljed propusta odgovornog nivoa vlasti da izvrši odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica. Oni su također propustili da izvrše i svoju odluku, odnosno odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica RS-a, koja je vratila imovinu aplikantici. Oni su propustili da izvrše tu odluku do danas tako da su u obavezi da to provedu do kraja i da vrate zemljište u prvobitno stanje i uklone objekat - istakla je.

Naša sagovornica je dodala kako će ova presuda sada biti predmet međunarodnog nadzora i da, u slučaju njenog neizvršenja, može biti sankcija.

- Radit će se međunarodni nadzor nad svim aktivnostima koje se budu vodile u procesu izvršenja i u tom smislu će se protiv vlasti BiH provoditi određeni postupak pred Komitetom ministara Vijeća Evrope, gdje postoje određeni mehanizmi i pritisci u cilju potpunog i konačnog izvršenja implementacije - naglasila je Skalonjić.

Objasnila je kako će presuda postati konačna 1. januara 2020, po isteku tri mjeseca. 

- Od tog momenta, od dana konačnasti, RS ima tri mjeseca da ukloni crkveni objekat. Dakle, od 1. aprila sljedeće godine, po presudi crkva treba biti uklonjena sa imovine - kazala je.

Kako je objasnio pravobranilac BiH Mlađen Mandić, država, odnosno Pravobranilaštvo BiH i državni nivo vlasti, nema nikakvu ulogu u izvršenju ove presude, već je to nadležnost RS-a i njihovih izvršnih, pravosudnih i drugih organa.

- Pravobranilaštvo BiH štiti samo interese Bosne i Hercegovine. Sa RS-om ili Federacijom, pri izvšenju, nemamo ništa. Ukoliko vlasti RS-a ne izvrše presudu, vjerovatno će snositi sankcije, ali to je sada pretpostavka. Pošto se radi o međunarodnom sudu, znači da bi to u tom slučaju bilo adresirano na BiH, ali je izvršenje presude u nadležnosti RS-a. Ako njeni organi ne izvrše presudu, snosit će neku posljedicu, a koju, ja sada ne znam - kazao je Mandić za Faktor.

Država BiH ima pravo žalbe na ovu presudu, ali do toga neće doći.