Odlukom Vlade Kantona Sarajevo umanjeni su prihodi Grada Sarajevo od komunalnih taksi, tako da će budžet grada u narednoj godini biti skoro dva miliona manji.

I pored ove činjenice, gradonačelnik Abdulah Skaka ističe da nisu upitni svi projekti koje planiraju uraditi.

- Nećemo dopustiti da se neki projekti ne realiziraju zbog ličnih animoziteta. Nažalost, sada su lični animoziteti prevazišli neki kodeks političkog ponašanja. Grad Sarajevo će svoje projekte realizirati iz dobiti Javnog preduzeća Sarajevo. d.o.o. Jedini u državi imamo preduzeće koje ostvaruje tako veliku dobit, i iz te dobiti finansirat ćemo naše projekte. Nijedan projekat neće se usporiti i realizirat će se u dinamici koju smo predvidjeli – kaže Abdulah Skaka.