Sumnjiči se za krivična djela falsifikovanje isprave, navođenje na ovjeru neistinitog sadržaja i zloupotreba položaja odgovornog lica.

Nezvanično saznajemo da je, između ostalog, osumnjičen da je doveo u zabludu Ministarstvo energetike i rudarstva RS-a, te Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i da je pričinio štetu od više desetaka hilljada maraka šumskom gazdinstvu "Maglić".

On se sumnjiči se da je u aprilu ove godine kao direktor sačinio i potpisao, te notarski ovjerio lažnu ispravu, u kojoj se navodi da su riješeni imovinsko-pravni odnosi na prostoru na kojem su predviđena geološka istraživanja za potrebe projektovanja i izgradnju objekata mini hidro-elektrane.

- Na osnovu ove izjave i prateće dokumentacije, a dovodeći nadležno ministarstvo u zabludu, doneseno je rješenje kojim se odobrava privrednom društvu izvođenje detaljnih geoloških radova na području općine Foča - saopćeno je danas iz MUP-a RS-a.

FOTO: Koalicija za zaštitu rijeka BiH

Sumnjiči se da je u svojstvu odgovornog lica - direktora privrednog društva, podnio nadležnom ministarstvu zahtjev za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta i bez izdatog rješenja, odnosno saglasnosti započeo sa radovima na području šumskog gazdinstva.

- Osumnjičeni je također bez podnošenja zahtjeva i izdavanja vodne saglasnosti od strane nadležne javne ustanove otpočelo radove na koritu rijeka. Na taj način prekoračio je svoja ovlaštenja, što je dovelo do bespravne sječe drvnih sortimenata u državnom i na privatnim posjedima na području općine Foča, izgradnje pristupnih puteva i izmjene tokova rijeka - istakli su u MUP-u RS-a.