Nakon što je Usvojen Nacrt zakona o studentskom standaru, sjednica Skupštine KS je završena, a o nastavku sjednice, kako je rekla predsjedavajuća Ana Babić,  zastupnici će se naknadno izjasniti.

Obrazlažući zašto treba usvojiti Nacrt zakona zastupnik Mario Vukasović je kazao da se usvanje ovog zakona najavljuje godinama, a ništa se ne dešava.

- Radi se o pravima studenata od smještaja preko prehrane do gradskog prijevoza. Kanton Sarajevo je preuzeo Bolonjsku deklaraciju ali se ništa nije uradilo na poboljšanju standarda studenata - kazao je Vukasović.

Za  provođenje zakona treba zaposliti dva službenika.  Za adekvatno provođenje zakona na godišnjem nivou potrebno je izdvojiti 52.000 KM, uz dodatna finansijska sredstva.

Studentski standard podrazumijeva da studenti imaju prava na kredit, ishranu, zdravstveno osiguranje, stipendiju, prevoz, mjesto za učenje i drugo.

Javna rasprava trajat će 100 dana.

Nakon konsultacija sa članovima Vlade KS, premijer KS Adem Zolj je sa dnevnog reda sjednice Skupštine Kantona Sarajevo povukao Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi koji se ticao reformi u administraciji, a među kojima je i pitanje načina funkcioniranja zajedničke komunalne infrastrukture.

Cilj je bio da se Grad Sarajevo i devet općina dogovaraju oko pitanja funkcioniranja zajedničke komunalne infrastrukture, prije svega javnog prevoza, vodovoda, kanalizacije i grijanja, ali i brojnih drugih važnih pitanja, kao što su odvoz smeća, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.