Sjedište Union banke d.d. na novoj lokaciji

objavljeno: 02.03.2018. u 11:34

Sjedište Union banke d.d. Sarajevo, od 2018. godine, je na novoj lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 19, u sarajevskom naselju Skenderija.

Nova zgrada sjedišta u potpunosti je adaptirana i prilagođena  potrebama savremenog bankarstva. Kao jedina komercijalna banka sa većinskim državnim vlasništvom u FBiH, Union banka  je u prethodnim godinama zabilježila značajan rast i najveća je banka u većinskom domaćem vlasništvu.

- Preseljenje u novu poslovnu zgradu predstavlja još jedan korak u sprovedbi strategije Union banke i ispunjavanju ambicioznih planova jedne od najbrže rastućih banaka na bh. tržištu. Novi prostori su u potpunosti prilagođeni za rad i poslovanje banke, nabavljena je najsavremenija oprema koja će omogućiti pružanje kvalitetnih bankarskih usluga postojećim ali i svim novim klijentima Union banke - izjavio je Vedran Hadžiahmetović, predsjednik Uprave Union banke.

U skladu sa misijom i korporativnim vrijednostima Union banke, koje su između ostalog usmjerene i na društveno odgovorno poslovanje i pomoć zajednici u kojoj radi, umjesto svečanosti povodom otvorenja nove zgrade, Uprava Union banke donijela je odluku da sredstva preusmjeri za pomoć ustanovama koje u Federaciji BiH brinu o starijim i nemoćnim osobama. Namještajem i krevetima opremljen je dio smještajnih kapaciteta Gerontološkog centra u Sarajevu, Doma za stara lica u Zenici i dvije lokacije Centra za stara i iznemogla lica/osobe u Mostaru,  čime su poboljšani uvjeti za boravak u ovim ustanovama.

Union banka je na novoj lokaciji, za sve postojeće i nove klijente, pripremila mnogobrojne proizvode i usluge uz odobravanje i realiziranje potrošačkih gotovinskih kredita u periodu od 01.03. – 01.05.2018. godine bez naknade.