Kako je prilikom svečanog otvorenja na Dan Općine Stari Grad Sarajevo navedeno, riječ je o zajedničkom projektu Općine Stari Grad i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS vrijednom skoro milion maraka.

Tada je najavljeno kako će u novom, potpuno opremljenom vrtiću od septembra, moći boraviti 80 mališana.

Svečanu vrpcu prerezali su načelnik Ibrahim Hadžibajrić, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Malik Garibija.

Međutim, prema tvrdnjama Saudina Sivre, predsjednika Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS, vrtić ne može primiti mališane jer ne ispunjava tehničke uvjete.

- Prilikom provjere tehničke ispravnosti tog vrtića konstatovano je da vrtiću nedostaju protupožarne stepenice koje koštaju oko 30 hiljada maraka. Djeca su prethodno po javnom pozivu prijavljena i definisan je broj djece za formiranje odgojno-obrazovnih grupa za taj vrtić i roditelji još ne znaju da se u taj vrtić ne može ući jer je on pod katancem, jer tehnički prijem nije izvršen iz ovih razloga. Vrlo malo je vremena ostalo do početka školske godine u vrtiću a ne može se staviti u funkciju. Znači djeca su upisana i ustanova nema mogućnost da ga stavi u funkciju – kazao je Sivro.

Također navodi kako je u neformalnom razgovoru o navedenom upoznao i premijera KS Edina Fortu.

- On se bavi smjenom aktuelne direktorice Suanite Banda, za koju sam ja i ranije rekao da je podobna i sposobna i koja radi. Direktorica koja je imenovana za vrijeme mandata ministra Anisa Krivića kao kadar SBB-a. Uprava je sada u nezavidnoj situaciji jer oni koji su ulagali u otvaranje vrtića nisu vodili računa da presjecaju vrpcu za vrtić koji se ne može otvoriti – kaže Sivro.

Pokušali smo kontaktirati ministricu Hota-Muminović, kao i direktoricu JU Djeca Sarajeva Suanitu Banda ali nisu odgovorile na naš upit.

Iz Općine Stari Grad koja je učestvovala u obnovi ovog vrtića ističu da je Općina spremna, ukoliko bude potrebno, da finansira izgradnju požarnog stepeništa, pa i ugradnju lifta u objekat, a sve za dobrobit njegovih korisnika.

- Svi radovi na objektu Vrtića Bulbuli su se izvodili na osnovu projektno-tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) čiji je naručilac bila JU Djeca Sarajeva kao vlasnik objekta. Glavni projekat nije predvidio požarno stepenište, jer ga objekat ne mora imati. U skladu sa urbanističkim uslovima, obaveza JU Djeca Sarajeva bila je i izrada Elaborata zaštite na radu i zaštite od požara i to su i učinili. Elaborat je izradila firma "Granulo RE" d.o.o. Sarajevo koja odgovorno tvrdi da je Glavnim projektom i Elaboratom zaštite na radu i zaštite od požara adekvatno riješen problem evakuacije iz ovog objekta. Naime, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu predviđeno je da stambeni objekti sa četiri i više nadzemnih etaža, industrijske građevine, građevine za javnu upotrebu, moraju imati i požarno stepenište. Objekat Vrtića Bulbuli ne spada u ovu kategoriju jer ima samo prizemlje i dva sprata. Važno je naglasiti da je JU Djeca Sarajeva naručila i reviziju projektno-tehničke dokumentacije koju je uradila firma I.D.E.A i gdje također nije navedeno požarno stepenište. Dakle, sve je urađeno prema glavnom projektu – navode iz Općine.

Dodaju da je Općina Stari Grad Sarajevo na zahtjev JU Djeca Sarajeva formirala Komsiju za tehnički prijem Vrtića Bulbuli.

- Jedan od članova Komisije, osoba zadužena za fazu protivpožarne zaštite smatra da na objektu treba biti izvedeno požarno stepenište, koje nije tretirano Glavnim projektom i Elaboratom zaštite od požara i zaštite na radu – kazali su iz Općine.

Ističu da je u Općini Stari Grad održan niz sastanaka sa predstavnicima JU Djeca Sarajeva kako bi se našlo najbolje rješenje imajući u vidu da se radi o osjetljivoj kategoriji, te da se bliži početak školske godine. 

- JU Djeca Sarajeva prihvatila je da otkloni sve primjedbe Komisije za tehnički prijem, ali za izgradnju požarnog stepeništa mora biti izrađen projekat i provedena tenderska procedura za izbor izvođača radova, za što je potrebno određeno vrijeme. Ovi radovi ne bi trebali odgoditi početak rada vrtića jer, kako je već navedeno, objekat prema Glavnom projektu i Elaboratu zaštite na radu i zaštite od požara ne mora imati požarno stepenište jer je evakuacija iz objekta već adekvatno riješena. Ipak, konačnu odluku o tome donijet će JU Djeca Sarajeva, te ih još jednom pozivamo da u cilju zaustavljanja svih špekulacija obavijeste javnost o navedenom – kazali su iz Općine.

Podsjećaju da je Općina bila implementator ovog projekta, te da je provela tendersku proceduru izbora izvođača radova i nadzornih organa, dok je radove finansiralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS.