Danas su uslijedile reakcije i Udruženja Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja KS koji zahtijeva od premijera Nenadića povlačenje Kolektivnog ugovora. Isto traži i Hajrudin Ćuprija, predsjednik Udruženja direktora osnovnih škola KS jer smatraju da su narušena njihova prava i spremaju tužbu.

- Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo je štetan i diskriminatorski po uposlenike u predškolskom i osnovnom odgoju i obrazovanju i potpisao ga je Saudin Sivro u ime nepostojećeg Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo. Upozoravamo Vladu Kantona Sarajevo da su uposlenici u predškolskom i osnovnom odgoju i obrazovanju svjesno dovedeni u pravnu nesigurnost po pitanju ostvarivanja svojih prava – navodi se u saopćenju koje je potpisao Ibrahim Dedić, predsjednik SSOOiO KS.

Hajrudin Ćuprija, predsjednik Uduženja direktora osnovnih škola KS, kazao je za Faktor da je Kolektivni ugovor potpisan protivzakonito.

- Ne može podređeni sindikat u Kolektivnom ugovoru direktorima škola određivati koeficijent plaće. Naše plaće su regulisane u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama jer je apsurdno da Vlada koja donosi zakone da ih krši. Taj zakon je usvojen 2016. godine o plaćama i naknadama organa upravljanja javnih ustanova čiji je osnivač KS. Po tom zakonu se trebaju isplaćivati direktorske plaće, a to ne može određivati Kolektivni ugovor. Od direktora škola se traži da budu menadžeri, a nemamo autonomiju u planiranju i vođenju procesa. Žalit ćemo se obdusmenima i ako bude potrebno, tražiti naša prava na sudu – izričit je Ćuprija.

Saudin Sivro za Faktor kaže da mu nije jasno zašto se direktori škola i ostali bune za svoje plaće, te da ako su nezadovoljni visinom svojih plaća, neka štrajkuju.

- Neka Skupština KS donese odluku da će direktori osnovnih škola biti državni službenici, pa neka ima određuju plaću kakvu hoće. Ako budu državni službenici, neće moći nakon isteka mandata sačuvati radna mjesta jer oni se biraju iz Nastavničkog vijeća za direktore. Volio bih da direktori škola imaju plaću pet hiljada maraka, onda bi i nastavnici imali četiri hiljade. Kolektivni ugovor je potpisan za sve radnike u ovoj oblasti, pa i direktori imaju ista prava jer i oni su radnici kao i nastavnici. Kolektivni ugovor nije lista nadrealista već zastupa prava svih zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju – kazao je Sivro.