Novac koji bi bio osiguran iz budžeta institucija BiH je 5,8 miliona KM, s tim da bi 3,48 miliona KM bilo realizirano u ovoj, a ostatak u idućoj godini.

Planirano je da, ako Vijeće ministara BiH usvoji odluku, direktor SIPA-e formira komisiju za provedbu postupka kupovine zgrade koja će objaviti javni poziv za dostavu ponuda, evaluirati ih, izabrati najpovoljniju i predložiti Vijeću ministara odluku o kupovini objekta.

U predloženoj odluci navedeni su detaljno i uvjeti koje objekat mora ispunjavati.

Između ostalog, mora biti u užoj gradskoj zoni, blizu javnog prijevoza s maksimalnom udaljenošću od centra (Robne kuće "Boska") tri kilometra najbližom komunikacijom, površine minimalno 1.200 kvadrata, s glavnim, pomoćnim i evakuacijskim ulazima, s minimalno 25 parking mjesta, vanjskom zaštitnom ogradom, mora biti prostran, svijetao i funkcionalan za administrativnu upotrebu, sa stepeništem i liftom blizu službenog ulaza...

Među ostalim uvjetima su da je je svijetla visina kancelarijskog prostora minimalno 2,7 metara, da je građen od čvrstih materijala i armirano-betonskim konstruktivnim sistemom...

O obrazloženju predložene odluke o kupovini objekta navedeno je da SIPA u svom sastavu ima Regionalnu kancelariju u Banjoj Luci i da se od 2006. godine za njihov smještaj plaća zakup, za šta se izdvajaju značajna budžetska sredstva i to trenutno skoro 16.000 KM mjesečno bez poreza na dodanu vrijednost. Ova Regionalna kancelarija ima 72 zaposlenih.

Prijedlog odluke možete pročitati ovdje.