Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisala je javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

Kako je navedeno u oglasu, primit će se jedan policajac u Odjelu za zaštitu svjedoka, u istoimenom odsjeku, dok će u Sektoru za operativnu podršku biti primljeno sedam policajaca.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

- državljanstvo Bosne i Hercegovine;
- životna dob između 18 i 35 godina života;
- najmanje IV stepen školske spreme;
- zdravstvena i psihofizička sposobnost za rad na poslovima policijskog službenika;
- da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;
- da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

Od posebnih uvjeta potrebno je:

- poznavanje stranog jezika (provjerava se putem testa iz člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu);
- poznavanje rada na računaru;
- položen vozački ispit B kategorije.

Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj štampi, naveli su u SIPA-i.

Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, u cijelosti možete vidjeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.