Radi se o zahtjevu Vladi FBiH za imenovanje predsjednika Uprave i Uprave JP ŽFBiH d.o.o.Sarajevo.

U dopisu se navodi:

- Samostalni sindikat željezničkih radnika u BiH je najveći sindikat u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i jedini reprezentativan na osnovu Rješenja br:UPI 03/34112-32119 IK od 17.02.2020. izdatog od Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi za djelatnost željeznickog prijevoza putnika i roba, te samim tim i jedini partner Vladi FBiH za gransko pregovaranje i potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora.

SSŽR u BiH traži od Vlade FBiH hitno imenovanje Uprave JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo na čelu sa predsjednikom Uprave u skladu sa zakonom i provedenim procedurama, kako bi se stanje u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo vratilo u normalne i zakonite okvire.

Napominjem da mandat NO istice 19.10.2020.godine, a i da je Granski kolektivni ugovor istekao u oktobru 2019.g.

S obzirom na to da preduzeće trenutno nema imenovanog predsjednika Uprave-Generalnog direktora (prethodni razriješen), ovo haotično stanje može dovesti do radničkog nezadovoljstva zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava kroz pregovore i komunikaciju sa Upravom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.