U saopćenju iz Sindikata dodaju "kako pretpostavljaju da je to razlog zašto Vlada KS nije neposredno nakon potpisivanja dostavila sva tri kolektivna ugovora na objavu u Službenim novinama KS".

Prebacivali ih sa jednog telefona na drugi

- Nakon potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora, u više navrata, telefonski smo kontaktirali Službeni list BiH, Vladu KS i Ministarstvo zdravstva KS, a u vezi s objavom potpisanih kolektivnih ugovora u kantonalnim službenim novinama. Od zaposlenih u Službenom listu BiH smo dobili informaciju da kolektivni ugovori nisu dostavljeni na objavu, od zaposlenih u Vladi KS smo svaki put dobili informaciju da oni sa objavom u Službenim novinama nemaju ništa, te da kontaktiramo resorno ministarstvo, a u Ministarstvu zdravstva KS su prosljeđivali naš poziv sa jednog na drugi telefonski broj. Konačno 17. maja saopćili su nam da su oni svoj dio posla odradili davno i sve dostavili u kabinet premijera KS Edina Forte – navode.

Zbog svega navedenog, a imajući, kako kažu, "u vidu činjenicu da je Granski kolektivi ugovor potpisan 28. aprila, te da je Odluka Vlade KS, kojom je data saglasnost na kolektivni ugovor objavljena u Službenim novinama KS broj: 18/22 od 10. maja ne dozvoljavajući da budemo taoci Vlade KS i strukovnih sindikata, Sindikat radnika u zdravstvu u KS je 17. maja dostavio Službenom listu BiH Kolektivni ugovor na objavu u Službenim novinama KS o svom trošku, tražeći da se isti objavi u prvom izdanju broja službenih novina po dostavi Kolektivnog ugovora".

- Jučer, 19. maja, poslije 16 sati sati na web stranici Službenog lista BiH, objavljen je broj Službenih novina KS broj 20, tj. prvo izdanje nakon dostave Kolektivnog ugovora, u kojem je objavljen Kolektivni ugovor, ali ne po narudžbi ovog Sindikata, već u rubrici gdje su objavljeni akti Vlade KS. S obzirom na to da Službeni listi BiH nije objavio kolektivni ugovor kako smo tražili u našoj narudžbi, a imajući u vidu činjenicu da je isti objavljen, dostavljenu narudžbu smo 20. maja otkazali kako bismo izbjegli stvaranje pravne nesigurnosti da jedan Kolektivni ugovor bude objavljen u dva različita broja službenih novina. Prilikom telefonskog razgovara sa službenicima zaposlenim u Službenom listu BiH dobili smo informaciju da je Vlada KS dostavila kolektivni ugovor na objavu nakon ovog Sindikata. Zašto je Vlada dostavila kolektivni ugovor na objavu, tek po saznanju da smo mi već dostavili kolektivni ugovor na objavu i zašto Službeni list BiH nije realizovao našu narudžbu već kasnije zaprimljenu narudžbu Vlade KS, prosudite sami – ističu iz Sindikata radnika u zdravstvu KS.

Kako dalje navode, "kolektivni ugovor, koji je u Službenim novinama KS objavljen 19. maja stupa na snagu narednog dana od objave tj. danas 20. maja 2022, a primjenjuje se od 1. aprila ove godine".

- Napominjemo da prilikom potpisivanja kolektivnog ugovora, na potpis nije dat kolektivni ugovor parafiran od predsjednika ovog sindikata i ministra Vranića, već tekst bez parafa predstavnika Sindikata i resornog ministarstva tako da je tekst potpisanog kolektivnog ugovora različit u odnosu na parafirani tekst. U većini slučajeva ne radi se o suštinskim izmjenama, izuzev brisanja odredbi kojima je propisano napredovanje i interni konkurs, zatim dodatni dani godišnjeg odmora za demobilisane borce, te rok za isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju kao i definisanje da ista ne može biti niža od pet prosječnih plaća u Federaciji BiH prema posljednjim statističkim podacima. To govori o odnosu Vlade KS prema kategorijama radnika na koje bi se odnosile brisane odredbe, posebno o socijalnoj osjetljivosti Vlade kada je u pitanju zagarantovani minimalni iznos otpremnine radnicima sa najnižim primanjima prilikom odlaska u penziju ispod kojeg se ne bi moglo ići, a koji je bio propisan ranijim granskim Kolektivnim ugovorom – stoji dalje u saopćenju.

Uočili različit tekst kolektivnih ugovora

Iz Sindikata dodaju "da su u tekstu Granskog kolektivnog ugovora uočili par tehničkih greški, tj. greški pri kucanju slova i brojeva, te ćemo uputiti prijedlog za ispravku / izmjenu Granskog kolektivnog ugovora".

- Također je konstatovan djelimično različit tekst strukovnih kolektivnih ugovora u odnosu na Granski kolektivni ugovor, tako da ćemo osnovom člana 37. stav 4. Granskog kolektinog ugovora, u narednom periodu pokrenuti aktivnosti na njegovom usaglašavanju sa strukovnim kolektivnim ugovorima. Na kraju podsjećamo da se Granski kolektivni ugovor odnosi na sve radnike u oblasti zdravstva u KS, te da su poslodavci obavezni pravilnike o radu i ugovore o radu uskladiti sa Granskim kolektivnim ugovorom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu, tj. najkasnije do 19. jula 2022, poštujući proceduru propisanu Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika – navodi se u saopćenju Sindikata radnika u zdravstvu KS.