Sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona donio je odluku o organizovanju generalnog štrajka počevši od 2. septembra u svim osnovnim i srednjim školama.

U skladu sa zakonskim propisima, odluke je Sindikat dostavio svim relevantnim institucijama još 12. jula, a do 22. augusta niko od strane vlade nije našao za shodno da pregovara sa sindikatom niti ponudi sindikatu rješenja njihovih zahtjeva, navodi Kantonalni odbor Sindikata USK-a u saopćenju.

-U toku mirenja, koje je prvi put zakazano 22.augusta ponudili su nam ono što već imamo, potvrđujući da budžet nije donesen u skladu sa zakonskim propisima jer u njemu nije planirana isplata plate koju propisuje Kolektivni ugovor, za djelatnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a sad tvrde da nema novca u budžetu - navode iz Sindikata.

Tvrde da direktori od radnika traže potpise ko je za štrajk, a ko je za rad, što predstavlja, kako navode u saopćenju s potpisom predsjednici kantonalnih odbora  strukovnih sindikata Zehra Hadžić i Samir Fajić, direktno miješanje u rad sindikata.