- Povodom objavljivanja video snimka 16. augusta ove godine u medijima, a koji se odnosi na nehuman i nečovječan odnos u postupanju prema korisnicima u JU Zavodu Pazarić, nakon brojnih javnih reakcija i stavova, smatramo obaveznim iznošenje zaključka Sindikalne organizacije JU Zavod Pazarić. Naime, oštro osuđujemo i najmanji verbalni ili fizički napad na korisnike ustanove i smatramo da je krajnje vrijeme da se poduzmu adekvatne mjere kojim će se i što brže otkrivati počinioci ovih gnusnih radnji - saopćeno je iz Sindikalne organizacije JU Zavod Pazarić.

U saopćenju ističu da su se "još 2019. godine suočili sa prvim objavljivanjem fotografija fizičkog zlostavljanja djece u JU Zavod Pazarić gdje još nisu poznati počinioci, što je neprihvatljivo". 

- Osuđujemo postupak i radnika koji prilikom snimanja nehumanog postupanja sa korisnikom nije blagovremeno prijavio ovaj slučaj pretpostavljenom, te poduzeo radnje kojim bi spriječio ovaj gnusni čin na licu mjesta - poručili su iz Sindikalne organizacije JU Zavod Pazarić.

Naglasili su da "u ovakvim okolnostima, gdje izostaje brza sankcija, časni i odgovorni radnici JU Zavod Pazarić nažalost bivaju izloženi osudama i pritiscima javnosti koji stvaraju dodatno stres i teret i u poslu koji je sam po sebi veoma zahtjevan i odgovoran".

- Odgovoran rad u JU Zavod Pazarić znači nositi veliki teret stručne brige ili njege o ljudima i sa teškim psiho-fizičkim poteškoćama u razvoju, a koji u našem društvu ostaje još uvijek nevidljiv. Stoga, uz što brže saonkcionisanje svih onih koji na bilo koji način narušavaju prava korisnika, neophodno je i stvaranje boljih uvjeta rada kojim će korisnici i odgovorni radnici postati vidljiviji, cijenjeni i ravnopravni članovi u društvu. Shodno navedenom, kako bi se ubuduće zaštitilo dostojanstvo i zdravlje korisnika, te integritet radnika koji odgovorno i pošteno obavljaju svoje poslove u brizi i njezi korisnika, nadležne institucije moraju osiguravati brže sprovođenje mjera kojim se sankcionišu svi oni koji su učesnici nečovječnog i nezakonitog odnosa i postupanja u radu u ustanovi - navodi se u saopćenju Sindikalne organizacije JU Zavod Pazarić.