Osnovna sindikalna organizacija BH Telecoma, Direkcija Sarajevo, i Udruženje građana JOB "Unija veterana BiH" sekcija BH Telecom, sekcija Direkcije Sarajevo, i dalje pišu lijepe priče o podršci i brizi za one najmlađe i najugroženije.

Naime, Osnovna sindikalna organizacija BH Telecoma Direkcije Sarajevo i Unija veterana su prošle godine ugovorom riješili da će podržavati četiri godine rehabilitaciju mališana koji su izborili svoju bitku uspješno i potrebna im je podrška i nakon završenog liječenja. Ulazimo već u drugu godinu njihove podrške, saopćio je BH Telecom. Udruženje "Srce za djecu" se posebno zahvaljuje Jasminu Salihbegoviću na njegovom humanitarnom radu i zalaganju u realizaciji ove humanitarne akcije.

Udruženje "Srce za djecu" se trudi da bude uz oboljele i izliječene mališane na cijelom putu tokom liječenja, ali i nakon izlječenja kada se pojavljuju drugi problemi s kojima se moraju nositi cjelokupne porodice, a sve to zahtijeva podršku u procesu resocijalizacije i rehabilitacije. U periodu nakon liječenja potrebno je vratiti djecu u normalne životne tokove, integrirati ih u matične sredine iz kojih su bili izolovani dugi vremenski period te rehabilitovati njhove organizme i na taj način im pomoći da se osnaže, da povrate fizičku snagu i snagu duha.

-Uspijevamo biti njihova podrška zahvaljujući prijateljima i donatorima kao što  su Osnovna sindikalna organizacija BH Telecom-a Direkcija Sarajevo i Udruženje građana JOB "Unija veterana" BiH sekcija BH Telecom, sekcija Direkcije Sarajevo, navode iz Udruženja "Srce za djecu", čiji je direktor Fikret Kubat dodao:

"Nama je posebno drago što smo ovu donaciju dobili u septembru, mjesecu podizanja svijesti o dječijem kanceru i nadamo se da će ona potaknuti i druge organizacije i društveno odgovorne kompanije da razmisle o problemima s kojima se ova populacija susreće te da će potaknuti i njih da daju svoj doprinos".