Sindikalni odbor GIKIL-a na vanrednoj sjednici održanoj u subotu donio je odluku da organizira okupljanje radnika. Okupljanje je planirano za sutra u 08.00 sati ispred zgrade Uprave GIKIL-a, a radnici na ovaj način žele dati podršku opstanku svoje kompanije.

– Zbog ozbiljnosti u kojoj se nalazi naša kompanija i njenog opstanka pozivamo sve radnike i njihove porodice, penzionere GIKIL–a, sve one koji su za spas danas profitabilne firme i očuvanje preko 1000 radnih mjesta, za opstanak drugih firmi koje rade za GIKIL, spas budžeta na svim nivoima u BiH i spas ove države i odlaska kadrova u inostranstvo - saopćeno je iz Sindikalnog dobora GIKIL-a.

Podsjećemo GIKIL su prošle sedmice posjetili federalni inspektori, koji su u saradnji sa tužiocima Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i drugim organima obavili inspekcijski nadozor. Tužilaštvo TK vodi istragu u GIKIL-u zbog onečišćenja okoliša, a poslednji uviđaj pokazao je da GIKIL i dalje zagađuje okolinu.

- Amonijačna voda se i dalje taloži i rasipa po samom kombinatu. Stanje je i dalje izrazito loše. U napuštene kanale i podrumske prostorije ugašenih koksnih baterija, koje zazuzimaju značajan dio površine kompleksa se i dalje taloži značajna količina amonijačne vode a i dalje se dio te vode ispušta u Spreču - saopćeno je iz Tužilaštva.

Zbog svega navedenog GIKIL-u, koji je u postupku odobravanja okolišne dozvole, prijeti zatvaranje.