Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 43,36 posto, rečeno je iz Sindikata BiH. Pri tome je korišten posljednji podatak Federalnog zavoda za statistiku da je prosječna isplaćena plaća u Federacije BiH za studeni 2021. iznosila 1.022 KM i za 23 KM bila je više od iznosa u prethodnom mjesecu.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (sa procentima učešća pojedinačnih kategorija u sindikalnoj potrošačkoj korpi: prehrana – 46,8%, stanovanje i komunalne usluge – 13,2%, higijena i održavanje zdravlja – 7,0%, obrazovanje i kultura – 8 ,5%, odjeća i obuća – 13,6%, prijevoz – 5,9% i održavanje domaćinstva – 5,1%.

U kategoriji prehrane korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za 12 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, navodi se u saopćenju Saveza samostalnih sindikata BiH.