Poštujući važeće mjere i preporuke kriznih štabova u skladu sa COVID-19 situacijom, izviđači Zenice su akciji pristupili krajnje odgovorno. Prijevoz učesnika je organizovan sa tri različite lokacije, svim učesnicima je pored popunjenog obrazca za učešće na aktivnosti redovno praćena tempreratura, a realizacija svih planiranih ciljeva je brižljivo realizovana na otvorenom kroz razdvojeni rad u simboličkim grupama ne većim od 12 osoba.

- Iako stalno nošenje maske i briga o stalnom održavanju fizičke distance nekada odvlači koncentraciju, naši mlađi i odrasli članovi su uspješno kroz 1.236 volonterskih sati potrošenih za pripremu i realizaciju aktivnosti obogatili naše prelijepo izletište sa šest stotina novih sadnica - saopćili su iz Saveza.

Mjere na jačanju ekološke kulture su i nakon aktivnosti nastavljene, pa je za sve učesnike uzrasta od 7 do 25 godina organizovana edukativna staza tokom koje su u malim grupama mješovitog sastava učesnici do kraja druženja prošli različite punktove i savladali vještine: traganje u prirodi, kako se zaštititi od COVID-19, uže i primjena užeta u prirodi, briga i održavanje određenog područja u prirodi i upoznavanje flore i faune prirodnog okruženja u kome se boravi. Akciji su se pridružili i članovi planinarskih društava iz Zenice.