Ranije je Vlada HNK predložila rebalans kako bi, između ostalog, bila isplaćena jednokratna novčana pomoć budžetskim korisnicima od po 1.080 KM, za šta je trebalo šest miliona KM koji nisu bili predviđeni budžetom za ovu godinu.

VEZANI TEKST - Većina u realnom sektoru može je sanjati: Ko je sve odobrio po 1.080 KM pomoći iz budžeta svojim službenicima

Nakon rebalansa, budžet HNK za ovu godinu iznosi 325,5 miliona KM. Osim jednokratne pomoći onima koji se finasniraju iz budžeta HNK, predviđena su tri miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u HNK.

- Usvojene su i izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima HNK. Razlozi donošenja sadržani su u činjenici da je potrebno policijskom komesaru i zamjeniku policijskog komesara dodijeliti različite činove u skladu s ovlastima, i to policijskom komesaru čin glavnog generalnog inspektora policije, a zamjeniku policijskog komesara čin generalnog inspektora policije - saopćeno je iz Skupštine HNK.

Prihvaćen je i nacrt budžeta HNK za iduću godinu u iznosu od oko 318 miliona KM.

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju HNK u 2022. godini za projekat izgradnje, obnove i opremanja bolnica u ovom kantonu.

Usvojen je i važan zaključak kojim je Zavod zdravstvenog osiguranja HNK zadužen da za sve osiguranike, koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretragama u roku od maksimalnih 30 dana.

- Zadužuje se i da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNK zadužuje ZZO HNK da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registrovanim zdravstvenim ustanovama sa područja HNK.