VEZANI TEKST - Šeraniću SAD uvele sankcije zbog potpomaganja secesionističkih težnji Republike Srpske

U objašnjenju iz State departmenta se navodi da je Šeranić "podsticao secesionističke namjere RS tako što je pred NSRS dostavio Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS na razmatranje. Ovaj zakon, koji tek treba da stupi na snagu, uspostavio bi novu Agenciju za lijekove isključivo u RS i time narušio nadležnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva na državnom nivou".

- Kao dio tima u Vladi RS i ministar, moj posao je da realizujem politike Vlade i tako će biti sve dok sam ministar. Moje aktivnosti su dobro poznate. Nekoliko puta smo imali priliku da se dnevno susrećemo i izvještavamo javnost. Uloga Alena Šeranića je da radi u interesu građana RS, na unapređenju zdravstvene zaštite, opremanju zdravstvenih ustanova, otvaranju novih bolnica, uvođenju novih terapija...

To sam radio četiri godine i tome ostajem posvećen. Vrlo dobro znam Zakon o Savjetu ministaar BiH, Ustav i znam šta su nadležnosti ministarstva - rekao je danas Šeranić, kojeg je informacija o uvođenju sankcija dočekala na posebnoj sjednici NSRS u Banjoj Luci kojoj prisustvuje.