U povodu priče o migrantima koja se odnosi za Općinu Ilidža smatram se obaveznim da objavim stav po tom pitanju, izjavio je načelnik Ilidže Senaid Memić. Njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

Nemoguće je da se bilo šta radi na našem području, a da ne postoji službena korespodencija sa nadležnim za rješavanje ovog problema. Ni Vijeće ministara ni Vlada Federacije BiH se zvanično nisu obratile Općini Ilidža. Postoji dogovor općina iz Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo da smještaj migranata bude pod određenim uvjetima i određenog kapaciteta disperziran na čitavo području Bosne i Hercegovine.

Normalno je da će stanovništvo MZ Blažuj i drugih dijelova općine Ilidža negodovati i štititi se od loših posljedica mogućeg smještaja. Naš uvjet za ovo je bio da se ne dozvoli haos nego da se ljudski postupa uz apsolutnu kontrolu kretanja i ponašanja kao i stanja migranata. Kako ne bi pojedini mediji i pojedini funkcioneri prebacivali teret na lokalnu zajednicu, izjavljujem da smo spremni pomagati i sarađivati u svemu što će Bosnu i Hercegovinu prikazati humanom državom, a nismo spremni prihvatiti odgovornost za bilo čiju nesposobnost od nivoa države do nivoa Kantona.

Opominjem da ne postoje ni policijske ni političke snage koje mogu ovaj problem kanalisati, te očekujem da plan funkcionisanja bilo čega što ima veze sa lokalnom zajednicom mora biti prihvaćeno od lokalne zajednice. Pozivam da svi koji imaju obavezu učine sve da ovaj problem bude riješen ljudski, pošteno i onako kako ćemo sačuvati i naše i dostojanstvo žrtava migrantske krize.