Profesor Sead Šemsović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu gostovao je emisiji BH Dnevnik TVSA, gdje je govorio o instrukciji Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo prema kojoj se djeca u školama u KS moraju opredijeliti za jedan od tri jezika: bosanski, srpski ili hrvatski.

Šemsović je kritikovao stav Misije OSCE-a u BiH iz koje su saopćili kako spomenuta instrukcija "može dovesti do potpune segregacije djece u Kantonu Sarajevo, što ne doprinosi procesu pomirenja". 

- Reakcija OSCE-a u ovom slučaju otprilike pokazuje kao da je ta međunarodna institucija nekog kantonalnog nivoa jer svaka njihova reakcija najviše se odnosi isključivo na Kanton Sarajevo. Kao da je to neka međunarodna institucija na području Bosne koja treba da odredi pitanje demokratskog i nedemokratskog od Kozije ćuprije do Ivana, bez upuštanja u to šta je sa drugim prostorima u BiH i sa pitanjima jezičkog identiteta u tim drugim krajevima – kazao je Šemsović.

Prema njegovom mišljenju, instrukcija kantonalnog ministra obrazovanja Elvira Kazazovića je "sasvim jasna".

- Mora se uskladiti ono što je vanjska, javna upotreba jezika u obrazovanju sa onim što je Zakon o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Ministar je, dakle, uradio svoj historijski zadatak. Sada je u pitanju na koji način će direktori (škola) kao oni koji trebaju izvesti do kraja ministrov zaključak provesti njegovu odluku. Ako uvažavaju ministra i ono što je njegova instrukcija, oni trebaju dati roditeljima na izjašnjavanje da li žele da njihova djeca u svojoj svjedodžbi imaju upisan ili bosanski, ili hrvatski ili srpski jezik – kaže Šemsović.

Šemsović navodi da OSCE u ovom trenutku pokušava uraditi nešto "što je izvan principa demokratskog društva" miješajući se u nadležnost Ministarstva i nastojeći da utječu na stav direktora škola.

Cijeli razgovor sa Šemsovićem možete pogledati u videu.