On je Domu zdravlja Ilidža jutros donirao 10.000 KM, a za isti novčani iznos namjerava kupiti i dezinfekciona sredstva, rukavice i maske za pripadnike Policijske uprave Ilidža.

- Zahvalni smo Seji Brajloviću koji je donirao 10.000 za zaštitnu opremu i sanitetski materijal, a koji je neophodan u borbi protiv koronavirusa. Ilidža je trenutno krizno područje i drago nam je daje Sejo prepoznao potrebe i izabrao najbolji mogući momenat da pomogne - kaže za Faktor Arman Šarkić, portparol Domova zdravlja Kantona Sarajevo.