Predsjednica Donoghue informisala je predsjedavajućeg Džaferovića o aktivnostima suda, sa posebnim akcentom na izazove sa kojima se u ovom delikatnom momentu suočava ova najviša međunarodna sudska instanca.

Istaknuto je da je obaveza svih država članica Ujedinjenih nacija, uključujući i države u regionu Zapadnog Balkana, da poštuju presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, kao i da je Međunarodni sud pravde proglasio Srbiju krivom za njegovo nesprečavanje.

Džaferović je još jedanput podvukao interes Bosne i Hercegovine za multilateralizam zasnovan na međunarodnom pravu i njegovim normama.