Džaferović ponovio je svoju punu podršku radu Akademije nauka i umjetnosti BiH kao vodeće naučne institucije u BiH.

Uputio je zahvalnost rukovodstvu Akademije na inicijativi za pokretanje projekta „Expertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa - Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem“, te ekspertnom timu stručnjaka koji rade na projektu, na čelu sa akademkinjom Mirsadom Hukić. Predsjedavajući Džaferović je dodatno naglasio da će podrška Projektu biti nastavljena.

Akademkinja Mirsada Hukić upoznala je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Džaferovića sa trenutnim informacijama o virusu, bolesti i epidemiji COVID-19, te o aktivnostima Akademije nauka i umjetnosti BiH na društveno odgovornom radu u cilju kontrole epidemije u Bosni i Hercegovini.

Članovi ekspertnog tima profesor Mirza Ponjavić i docent Emin Tahirović informisali su predsjedavajućeg Džaferovića o prostornom i vremenskom predstavljanju epidemioloških podataka vezanih za širenje virusa COVID-19, te o uticaju restriktivnih mjera na dinamiku širenja epidemije.

Učešće u video-konferenciji uzeo je i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, akademik Miloš Trifković koji je pored zahvale predsjedavajućem Džaferoviću na kontinuiranoj podršci u radu Akademije, izrazio svoje zadvoljstvo što Akademija ovim projektom može značajno doprinijeti u borbi protiv epidemije virusa COVID-19 u Bosni i Hercegovini.